Vagyonvédelmi rendszerszerelő

Kinek érdemes Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzésen részt vennie?

Azoknak kell a 2005. évi CXXXIII. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet alapján Vagyonvédelmi rendszerszerelő tanfolyamon részt venniük, akik szeretnék, vagy akinek munkájából kifolyólag objektumok, ingóságok technikai védelmével kapcsolatos igényeket kell pontosan, szakszerű kielégítenie szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelően irányítással, vagy önállóan. Telepítenie kell a védett területre a bel- és/vagy kültéri biztonságtechnikai-, valamint a biztonsági videó megfigyelő és képrögzítő rendszereket. A különféle rendszereket számítógéppel fel kell programoznia és el kell végeznie a rendszer beállítását, próbáját. Képesnek kell lennie üzemeltetni, meghibásodás esetén a hiba detektálását és javítását elvégezni.

Mi a célja a Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzésnek?

A Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés célja, hogy a képzést elvégző résztvevő megfelelő módon, a hatályos jogszabályok, az érvényben lévő nemzeti szabványok, meglévő, vagy megkötendő biztosítói elvárásrendszernek megfelelően (MABISZ ajánlások alapján kidolgozott) az ügyfél igényének megfelelő felmérési, - kivitelezési, javítási, beállítási munkákat végezni. Ennek érdekében körültekintő helyzetfelmérést, kockázatelemzést tudjon végezni és árajánlatot tudjon adni egy, a kockázatokkal arányos biztonságtechnikai rendszerre. Az árajánlat elfogadása után vázlatokat, rajzokat, leírásokat és ütemtervet képes készíteni, valamint elő tudja készíteni a szükséges eszközöket, berendezéseket. Telepíteni tudja a védett területre a bel- és/vagy kültéri behatolásjelző, a videótechnikai megfigyelő és képrögzítő, a beléptető és a riasztásátviteli rendszereket. A különféle rendszereket számítógéppel fel tudja programozni és képes elvégezni a rendszerelemek szakszerű beállítását, működési próbáját. Szakszerűen tudjon számítógépet, internetet alkalmazói szinten önállóan használni, biztonságtechnikai rendszereket tervdokumentáció alapján kiépíteni, az általa telepített/beépített biztonságvédelmi eszközöket, berendezéseket üzemeltetni, meghibásodás esetén a hiba detektálását és javítását elvégezni. Érthető, egyértelmű tájékoztatást tudjon adni a szakszerű használatra vonatkozóan az ügyfélnek/kezelőnek. A kivitelezett rendszerek megvalósult állapotát képes legyen pontosan dokumentálni, és ez alapján elkészíteni az elszámolást, valamint átadás-átvételi eljárás keretében lezárni a munkafolyamatot. Biztonságtechnikai, - (elektronikus, mechanikai) biztonságvédelmi rendszer kialakításához tanácsot tudjon adni, szakmai véleményt tudjon formálni.

Mennyi ideig tart a Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés?

A Vagyonvédelmi rendszerszerelő tanfolyam 200* óra alatt végezhető el.

Mik a jelentkezés feltételei?

Alapfokú iskolai végzettség.
Szakmai előképzettség:
  • OKJ 34 522 03 Elektronikai műszerész,OKJ 34 522 01 Elektromechanikai műszerész, OKJ 33 523 02 Távközlési és informatikai hálózatszerelő, OKJ 34 522 04 Villanyszerelő, OKJ 54 523 01 Automatikai technikus, OKJ 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő, OKJ 31 522 01 Elektronikai gyártósori műszerész, OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus, OKJ 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus, OKJ 32 521 02 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő, OKJ 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó, OKJ 32 521 04 Órás, OKJ 51 523 01 PLC programozó, OKJ 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető, OKJ 54 523 05 Távközlési technikus, OKJ 51 523 02 Távközlési üzemeltető, OKJ 31 523 01 Távközlési és informatikai hálózatszerelő, OKJ 35 522 01 Audio- és vizuáltechnikai műszerész, OKJ 55 523 05 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus, OKJ 55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus, OKJ 55 523 02 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus, OKJ 55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető szakképesítés,
  • 4 0713 04 02 Elektronikai műszerész,4 0713 04 07 Villanyszerelő,
  • műszaki mérnökasszisztens, mérnökinformatikus, üzemmérnök-informatikus, repülőmérnök, mechatronikai mérnök, villamosmérnök, energetikai mérnök, gépészmérnök, járműüzemmérnök, biztonságtechnikai mérnök

A képzés tanúsítása

A résztvevőknek a képzés végén belső vizsgát kell tennie, majd teljesítménye alapján Tanúsítványt állítunk ki részére.

A szakmai/képesítő vizsga

A vizsgáztatás a képzőtől függetlenül szervezett, Akkreditált Vizsgaközpontban történik. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele a képző által kiállított tanúsítvány, a szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés csak ennek birtokában lehetséges. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezést a résztvevő önállóan, az Akkreditált vizsgaközpontoknál végzi.
A szakmai/képesítő vizsga részletes leírása: a https://szakkepesites​.ikk​.hu/ oldalon található és a Képzési és kimeneti követelmények/Programkövetelmények alapján zajlik.
Sikeres teljesítés esetén, részszakma megszerzéséről szakmai bizonyítványt, vagy a szakmai képzéshez kapcsolódóan képesítő bizonyítványt állít ki a Vizsgaközpont.
Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
*Előzetes tudásszint felmérést követően a képzési idő mértéke csökkenhet.