Segédgondozó

Kinek érdemes Segédgondozó oktatáson részt vennie?

Annak érdemes a Segédgondozó tanfolyamon részt vennie, aki szeretne, vagy aki munkájából kifolyólag alkalmazza és továbbfejleszti a gyakorlat során a gondozásban szerzett tapasztalatait az alapszükségletek kielégítése során, feltérképezi és megfogalmazza a rábízott egyén személyes szükségleteit, segíti azok kielégítésében a gondozási szükséglet arányának mértékéig, jó kapcsolatot működtet és kiegyensúlyozottságot teremt az ellátásba vont személy család-tagjaival/társas kapcsolataival, a protokolloknak megfelelően használja a gondozási munkája ellátása során alkalmazott dokumentációkat, biztonsággal és szakszerűen használja a rendelkezésére álló ápolási, gondozási eszközöket (vérnyomásmérő, vércukormérő stb.).

Mi a célja a Segédgondozó oktatásnak?

A Segédgondozó képzés célja, hogy a képzésben részt vevő az alapszolgáltatás és szakosított ellátás területén el tudjon látni alapgondozási feladatokat. Ennek megfelelően a mindennapi életvitelükben akadályoztatott emberek, családtagjaik részére úgy nyújtson gondozást, támogatást, hogy az a személyes igényeikhez és szükségleteikhez igazodik. Elvégzi a fiziológiai szükségletek felmérését, és részt vesz azok kielégítésében. Kompetenciája kiterjed a gyógyszerbe-adásra, vérnyomásmérésre, vércukormérésre, inzulin és alvadásgátló injekció beadására, betegszállításra, betegkísérésre. Bekapcsolódik a személyes tanácsadásba, valamint a mentális egészségnek a fenntartásába kulturális és szabad-idős tevékenységek keretében. Együttműködik a családdal, a családsegítővel, a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozóval, a gyermekvédelmi szolgálattal, az egészségügyi és szociális szakszemélyzettel a szolgáltatások elérésének biztosítása érdekében. Segíti a háztartási munkák, a minden-napi ügyintézés elvégzését.

Milyen munkakör(öke)t tölthet be egy Segédgondozó?

5222 Segédápoló, műtőssegéd.

Mennyi ideig tart a Segédgondozó képzés?

A képzés időtartama 735* óra.

Mik a jelentkezés feltételei?

Alapfokú iskolai végzettség.
Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat.
Pályaalkalmassági vizsgálat.

A képzés tanúsítása

A résztvevőknek a képzés végén belső vizsgát kell tennie, majd teljesítménye alapján Tanúsítványt állítunk ki részére.

A szakmai/képesítő vizsga

A vizsgáztatás képzőtől függetlenül szervezett, Akkreditált Vizsgaközpontban történik. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele a képző által kiállított tanúsítvány, a szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés csak ennek birtokában lehetséges. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezést a résztvevő önállóan, az Akkreditált vizsgaközpontoknál végzi.
A szakmai/képesítő vizsga részletes leírása: a https://szakkepesites​.ikk​.hu/ oldalon található és a Képzési és kimeneti követelmények/Programkövetelmények alapján zajlik.
Sikeres teljesítés esetén, részszakma megszerzéséről szakmai bizonyítványt, vagy a szakmai képzéshez kapcsolódóan képesítő bizonyítványt állít ki a Vizsgaközpont.
Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
*Előzetes tudásszint felmérést követően a képzési idő mértéke csökkenhet.