Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)

Kinek érdemes Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzésen részt vennie?

Azoknak érdemes a Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) tanfolyamon részt vennie, akik szeretnék, vagy akiknek munkájukból kifolyólag az óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember szeretne lenni, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett kell végezze szakirányú munkáját, a kompetenciahatárokat betartva kell közreműködnie a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában, részt kell vennie az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában, felügyelnie, kísérnie kell a csoportot, gondozási feladatokat kell ellátnia, részt kell vennie a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában.

Mi a célja a Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzésnek?

A Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés célja, hogy a képzést elvégző résztvevő a képzést követően óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakemberré váljon, aki felsőfokú végzettségű szakember irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködjön a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vegyen az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyelje, kísérje a csoportot, gondozási feladatokat lásson el, vegyen részt a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmazzon. Különös figyelmet fordítson a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.
A Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzést elvégzők megtanulják továbbá a gyermek/fiatal tevékenységeit szakszerűen előkészíteni és a megvalósításában hatékonyan közreműködni. A gyermek/fiatal intézményen belüli és kívüli programjait, szabadidős tevékenységét megszervezni és megvalósítani, a programok megvalósításához szükséges erőforrásokat biztosítani. SNI-s gyermekek fejlesztő foglalkozásaiban hatékonyan közreműködni, figyelemmel kísérni a gyermekek társas kapcsolatainak alakulását, és felismerni a deviáns magatartásformákat, konfliktusokat hatékonyan kezelni, tevékenységeket, tanórák eszközeit előkészíteni, ügyeleti feladatokat ellátni, valamint nevelési módszerek megválasztani, alkalmazni.

Mennyi ideig tart a Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés?

A Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) tanfolyam 1000* óra alatt végezhető el.

Mik a jelentkezés feltételei?

Érettségi bizonyítvány.

A képzés tanúsítása

A résztvevőknek a képzés végén belső vizsgát kell tennie, majd teljesítménye alapján Tanúsítványt állítunk ki részére.

A szakmai/képesítő vizsga

A vizsgáztatás a képzőtől függetlenül szervezett, Akkreditált Vizsgaközpontban történik. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele a képző által kiállított tanúsítvány, a szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés csak ennek birtokában lehetséges. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezést a résztvevő önállóan, az Akkreditált vizsgaközpontoknál végzi.
A szakmai/képesítő vizsga részletes leírása: a https://szakkepesites​.ikk​.hu/ oldalon található és a Képzési és kimeneti követelmények/Programkövetelmények alapján zajlik.
Sikeres teljesítés esetén, részszakma megszerzéséről szakmai bizonyítványt, vagy a szakmai képzéshez kapcsolódóan képesítő bizonyítványt állít ki a Vizsgaközpont.
Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
*Előzetes tudásszint felmérést követően a képzési idő mértéke csökkenhet.