Elsősegélynyújtó tanfolyam (defibrillátoros)

Kinek kell defibrillátoros oktatással egybekötött munkahelyi elsősegélynyújtó képzésen részt vennie?

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, valamint a 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet (a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről) 20.§(1)-e alapján minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Egyre több munkahely rendelkezik újraélesztő géppel is, amit az elsősegélynyújtásra kijelölt személynek tudnia kell biztonságosan működtetni. Ezen a képzésen tehát azoknak adolgozóknak kell részt venniük, akiket munkáltatójuk ezzel a feladattal bíz meg, és a munkahely újraélesztő készülékkel is rendelkezik. Az AED ismeret elsajátítása oktatógépen történik, típusonként a gépek használatához helyi oktatás is szükséges.

Miből áll a vizsga?

Írásbeli (tesztfeladatok) és gyakorlati (AMBU-babán és defibrillátoron végzett) részből.

A sikeres vizsgát követően milyen bizonyítvánnyal zárul a defibrillátoros elsősegélynyújtó tanfolyam?

A tanfolyamot sikeresen teljesítők számára a DEKRA Akademie Igazolást állít ki. (Az igazolás a közúti elsősegélynyújtó vizsga igazolására nem használható fel.)

Milyen munkakör(öke)t tölthet be, aki defibrillátoros elsősegélynyújtó Igazolást szerzett?

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, valamint a 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet által előírt, elsősegélynyújtásra kiképzett dolgozó, függetlenül munkakörétől.

Mennyi ideig tart a képzés?

Összesen 12 óra.

Mik a jelentkezés feltételei?

Nincs iskolai végzettséghez kötve.
További információért és irányárainkért olvassa el a csatolt tájékoztatót, vagy érdeklődjön Képzési Központjaink elérhetőségeinek valamelyikén .