Közterület-felügyelő képzés

Kinek érdemes Közterület-felügyelő képzésen részt vennie?

Azoknak kell a 2012. évi CXX. törvény és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján Közterület-felügyelő képzésen részt venniük, akik szeretnének, vagy akiknek munkájukból kifolyólag közterületi feladatokat látnak el. A közterület-felügyelő szakmai tevékenysége az össztársadalmi hierarchia védelmi, biztonsági szegmensének fontos eleme. A közterület felügyelet intézményrendszerét az önkormányzat a helyi szükségletekből levezetett szakmai, politika célkitűzései által megszabott feladatoknak megfelelően alakítja ki. Az állam funkciói rendkívül sokrétűek és változatosak, de vannak olyan funkciók, melyek mindenhol megjelennek, viszont a társadalom felé közvetlenül leginkább az önkormányzatiság rendszerében teljesednek ki.

Mi a célja a Közterület-felügyelő képzésnek?

A Közterület-felügyelő képzés célja, hogy a képzésben részt vevő megtanulja, hogyan kell megfelelően ellenőrizni a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét. Közreműködni a közterület, az épített és a természeti környezet, a közbiztonság, a közrend, valamint az önkormányzati vagyon védelmében és a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában. Intézkedést kezdeményezni a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésén tetten ért személlyel szemben, személyes adatokat kezelni, szükség esetén támadáselhárító vagy kényszerítő eszközöket alkalmazni. Tájékoztatást adni a hozzá forduló személyek részére, szükség esetén segítséget, illetve elsősegélyt nyújtani a rászorulók részére. Kapcsolatot tartani rendvédelmi és rendészeti szervekkel, társadalmi szervezetekkel, közszolgáltatókkal. Őr- és járőrszolgálatot ellátni közterületen. Híradástechnikai, térfelügyeleti, informatikai eszközöket használni. Tevékenységét a releváns információk írásbeli jelentésbe foglalásával, folyamatosan dokumentálni. Meghozott döntéseiért és szakmai tudása fejlesztéséért felelősséget vállalni.
Elsősegélyt fog tudni nyújtani és újraéleszteni szükség esetén, valamint képes lesz Informatikai eszközöket és térfigyelő rendszert működtetni.

Mennyi ideig tart a Közterület-felügyelő képzés?

A képzés hossza 320* óra.

Mik a jelentkezés feltételei?

Érettségi végzettség.
Egészségügyi alkalmassági.

A képzés tanúsítása

A résztvevőknek a képzés végén belső vizsgát kell tennie, majd teljesítménye alapján Tanúsítványt állítunk ki részére.

A szakmai/képesítő vizsga

A vizsgáztatás a képzőtől függetlenül szervezett, Akkreditált Vizsgaközpontban történik. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele a képző által kiállított tanúsítvány, a szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés csak ennek birtokában lehetséges. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezést a résztvevő önállóan, az Akkreditált vizsgaközpontoknál végzi.
A szakmai/képesítő vizsga részletes leírása: a https://szakkepesites​.ikk​.hu/ oldalon található és a Képzési és kimeneti követelmények/Programkövetelmények alapján zajlik.
Sikeres teljesítés esetén, részszakma megszerzéséről szakmai bizonyítványt, vagy a szakmai képzéshez kapcsolódóan képesítő bizonyítványt állít ki a Vizsgaközpont.
Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
*Előzetes tudásszint felmérést követően a képzési idő mértéke csökkenhet.