Emelőgép-ügyintéző

Kinek érdemes Emelőgép-ügyintéző képzésen részt vennie?

Azoknak kell az Emelőgép-ügyintéző tanfolyamon részt venniük, aki szeretnének, vagy akiknek munkájukból kifolyólag az emelőgép-ügyintéző szakembereknek rendelkezniük kell a szükséges gépészeti ismeretekkel, ismerniük kell a magasban végzett szerelési tevékenységek előírásait, tisztában kell lenniük az emelőgépek üzemviteli-üzemeltetési sajátosságaival, a tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi szabályokkal, képesnek kell lenniük az emelőgép-ügyintézői tevékenység önálló elvégzésére.

Mi a célja a Emelőgép-ügyintéző képzésnek?

Az emelőgép-ügyintéző tanfolyam célja, hogy a résztvevő megtanulja elősegíteni a munkahelyi balesetek megelőzését, valamint az emelőgépek váratlan meghibásodásából adódó munkabalesetek, vagy személyi sérüléssel nem járó kvázi balesetek és termeléskiesések költségnövelő hatásának csökkentését, gondoskodni az emelőgépek biztonságos üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírásokban, nemzeti szabványokban és az emelőgép dokumentációjában továbbá az üzemeltető belső szabályzatában előírtak maradéktalan végrehajtásáról, együttműködni a munkahelyi vezetőkkel, szakemberekkel, munkavállalókkal, külsős szakértőkkel, karbantartókkal az emelőgépekkel végzett tevékenységgel összefüggő kockázatok minimális szintre történő csökkentése érdekében, közreműködni az emelőgépeket üzemeltető munkáltató emelőgépekkel kapcsolatos munkavédelemi feladatainak a megvalósításában, gondoskodni az emelőgép üzembe helyezésének megszervezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatbavételéről, rendeltetésszerű használatáról, használatra alkalmas biztonságos állapotának megőrzéséről továbbá az időszakos vizsgálatokról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről, nyilvántartani, megőrizni az emelőgép, teherfüggesztő eszköz minden okmányát az emelőgép, illetve a teherfüggesztő eszköz kiselejtezéséig, nyilvántartani és tárolni az időszakos vizsgálatok eredményeit és annak dokumentumait, nyilvántartani az emelőgéppel összefüggő karbantartási munkák, a fődarab-, a kötél-, a horog- és a lánccserék előírás szerinti bizonylatait, tanúsítványait, szerelői nyilatkozatokat és a kiadott emelőgép naplókat, naprakészen tartani az emelőgépek és teherfüggesztő eszközök üzemeltetési dokumentációját, nyilvántartását és azokat az emelőgép selejtezéséig megőrzi, gondoskodni róla, hogy az emelőgép rendeltetésszerű használatának leírása az emelőgépkezelők számára biztosított legyen, ütemezni, ellenőrizni, értékelni az emelőgépek, teherfüggesztő eszközök időszakos jogszabályban, nemzeti szabványban előírt vizsgálatát, illetve ellenőrzi az időszakos vizsgálatok eredményét és azok ismeretében megszervezi a szükséges javításokat, adott esetben intézkedik az emelőgép üzemének felfüggesztéséről. Az időszakos vizsgálatokhoz, valamint a javítások idejére megszervezi az emelőgépek üzemeltetésének felfüggesztését, az időszakos vizsgálatokról készített jegyzőkönyvekben feltárt hiányosságok felszámolására az üzemeltető felé intézkedési javaslatot tesz, intézkedni arról, hogy az emelőgép kezelő a vonatkozó jogszabály szerint képesített személy legyen továbbá az emelés irányító és kötöző a munkájához szükséges ismereteket oktatás keretein belül elsajátítsa, az emelőgépekkel kapcsolatos üzemeltetői tapasztalatokat és üzembiztonsággal kapcsolatos eseményeket írásban rögzíteni vagy rögzítteti az emelőgépnaplóban, a hatáskörébe utalt emelőgépekkel, függesztő eszközökkel összefüggő feladatok megoldására javaslatokat, szerződéstervezeteket készíteni.

Mennyi ideig tart az Emelőgép-ügyintéző képzés?

A képzés hossza 160* óra.

Mik a jelentkezés feltételei?

Érettségi bizonyítvány.
Egészségügyi alkalmassági.

A képzés tanúsítása

A résztvevőknek a képzés végén belső vizsgát kell tennie, majd teljesítménye alapján Tanúsítványt állítunk ki részére.

A szakmai/képesítő vizsga

A vizsgáztatás a képzőtől függetlenül szervezett, Akkreditált Vizsgaközpontban történik. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele a képző által kiállított tanúsítvány, a szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés csak ennek birtokában lehetséges. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezést a résztvevő önállóan, az Akkreditált vizsgaközpontoknál végzi.
A szakmai/képesítő vizsga részletes leírása: a https://szakkepesites​.ikk​.hu/ oldalon található és a Képzési és kimeneti követelmények/Programkövetelmények alapján zajlik.
Sikeres teljesítés esetén, részszakma megszerzéséről szakmai bizonyítványt, vagy a szakmai képzéshez kapcsolódóan képesítő bizonyítványt állít ki a Vizsgaközpont.
Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
*Előzetes tudásszint felmérést követően a képzési idő mértéke csökkenhet.