Hulladék válogató és feldolgozó

Kinek érdemes Hulladékválogató És -Feldolgozó oktatáson részt vennie?

Annak érdemes a Hulladékválogató És -Feldolgozó tanfolyamon részt vennie, aki szeretne, vagy aki munkájából kifolyólag a hulladékot szemrevételezéssel, mintavételezéssel vizsgálja, egyszerű módszerekkel fizikai jellemzőiket mér és a hulladékokat jegyzék szerint besorolja. Hulladékhasznosítási célból hulladékot előírás szerint válogatja, fajtánként megkülönbözteti. Felismeri és előírás szerint kezeli a veszélyes hulladékokat. A Hulladék tárolását, tárolóeszközök használatát és a rakodást a biztonsági előírások betartásával végzi. Szabályszerűen működteti a hulladékválogató és -feldolgozó gépeket, kezelői szintű karbantartási feladatokat lát el. A Hulladékválogató és -feldolgozó továbbá alkalmazza a tevékenységére vonatkozó szakmai és munkavédelmi, tűzvédelmi szabályokat és vonatkozó technológiai utasításokat és a válogatott hulladékot hasznosításra előkészíti, feldolgozza.

Milyen munkakör(öke)t tölthet be egy Hulladékválogató És -Feldolgozó?

  • 9212 Hulladékosztályozó.
  • 8190 Egyéb, máshova nem sorolható feldolgozóipari gép kezelője (hulladékfeldolgozó-gép-kezelő).
  • 9310 Kézi anyagmozgatás, rakodás, munkaterület tisztítása.

Mi a célja a Hulladékválogató És -Feldolgozó oktatásnak?

A Hulladékválogató és -feldolgozó képzés elvégzésével a résztvevő képes lesz munkája során az egyes hulladékfajták megkülönböztetésére, mintavételre és a minták jellemzőinek egyszerű vizsgálatára. A munkavégzés során válogatási, kezelési, anyagmozgatási feladatokat tud szakszerűen ellátni, és ezekkel összefüggésben betartani a környezetvédelmi, munka- és tűzvédelmi előírásokat.

Mennyi ideig tart a Hulladékválogató És -Feldolgozó oktatás?

A képzés időtartama 120* óra.

Mik a jelentkezés feltételei?

Alapfokú iskolai végzettség.
Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat.

A képzés tanúsítása

A résztvevőknek a képzés végén belső vizsgát kell tennie, majd teljesítménye alapján Tanúsítványt állítunk ki részére.

A szakmai/képesítő vizsga

A vizsgáztatás a képzőtől függetlenül szervezett, Akkreditált Vizsgaközpontban történik. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele a képző által kiállított tanúsítvány, a szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés csak ennek birtokában lehetséges. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezést a résztvevő önállóan, az Akkreditált vizsgaközpontoknál végzi.
A szakmai/képesítő vizsga részletes leírása: a https://szakkepesites​.ikk​.hu / oldalon található és a Képzési és kimeneti követelmények/Programkövetelmények alapján zajlik.
Sikeres teljesítés esetén, részszakma megszerzéséről szakmai bizonyítványt, vagy a szakmai képzéshez kapcsolódóan képesítő bizonyítványt állít ki a Vizsgaközpont.
Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
*Előzetes tudásszint felmérést követően a képzési idő mértéke csökkenhet.