Gázszerelő továbbképzés a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet és a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet előírásai szerint

Kiknek érdemes Gázszerelő továbbképzésen részt vennie?

Azoknak érdemes a gázszerelés önálló tevékenységként végzésének igazolásához a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az ezen tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 2. § és 3. § értelmében Gázszerelő továbbképzésen részt venniük, akiknek szükségük van a szakterületnek megfelelő képzésben és a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciákat fejleszteni a szakmai követelményekben bekövetkezett változások függvényében, a szakmai követelmények változásához való igazodás képességének fejlesztése érdekében.

Mi a célja a Gázszerelő továbbképzésnek?

A gázszerelő továbbképzés célja, hogy a képzésen részt vevő a munkaterületen alkalmassá váljon az ipari, mezőgazdasági és kommunális felhasználók és lakossági fogyasztók, központifűtési gázellátórendszert építeni, karbantartani, továbbá gázfogyasztó berendezések komplex beszerelésére, beüzemelésére, egy rendszeren belül történő üzemeltetésére.

Mennyi ideig tart a Gázszerelő továbbképzés?

A képzés hossza 10 óra.

Mik a jelentkezés feltételei?

A továbbképzés szakterülete szerinti szakképesítés megléte.
A továbbképzésre jelentkezők felvételi követelményét a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 1. mellékletben meghatározott képesítések, vagy más, a szakmai kompetenciák tekintetében azzal egyenértékű képesítések, és az a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 1. mellékletben meghatározott gyakorlati idő együttese jelenti.
A továbbképzés 5 évenként kötelező.

A képzés tanúsítása

A vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, a képzéstől függetlenül szervezett vizsga, melyet a Hatóság által kijelölt szervezetek teljesíthetnek.

Igényelhető-e felnőttképzési hitel a képzéshez?

Nem.