Gát- és csatornaőr

Kinek érdemes Gát- és csatornaőr képzésen részt vennie?

Annak érdemes a Gát- és csatornaőr tanfolyamon részt vennie, aki szeretne, vagy akinek munkájából kifolyólag a folyók és csatornák, vízgyűjtő területek, védművek mentén jelentkező általános napi feladatokat kell ellátnia, a megszerzett elméleti és gyakorlati tudásával ár- és belvízvédekezési feladatokat kell ellátnia, különféle védekezési módszereket (pl. nyúlgátolás, bordás megtámasztás, buzgár elleni védekezés stb.) kell ismernie és alkalmaznia, a védművek mentén található műtárgyak kezelésében, karbantartásában kell közreműködnie, vízkormányzási feladatokat kell teljesítenie.

Mi a célja a Gát- és csatornaőr képzésnek?

A Gát- és csatornaőr tanfolyam célja, hogy a résztvevő megtanuljon a beosztott munkatársainak munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatást tartani, munkatársait a fenntartási és védekezési munkák során alkalmazott környezetvédelmi előírások betartására felkészíteni, ügyelni a környezet tisztaságára és megőrizni a védett természeti értékeket. A résztvevő megtanulja továbbá nyilvántartani és használni a munkavégzéshez szükséges anyagokat (üzem- és segédanyagok, szerelvények, védekezési anyagok) és berendezéseket, betartani a kézi és gépi anyagmozgatás és tárolás szabályait, mérni a hidrológiai adatokat, kiszámolni a vízmennyiségeket, meghatározni a mértékegységeket, valamint képes lesz a rendelkezésre bocsátott műszaki ábrázolások, tervdokumentációk alapján munkát ellenőrizni, karbantartást végezni. Üzemeltetni és karbantartani a robbanómotoros és elektromos elven működő szivattyúkat, szükség esetén a kisebb javításokat elvégezni. Használni a munkavégzéshez rendszeresített kéziszerszámokat és elvégezni a karbantartásukat. Hidrometeorológiai elemeket mérni hagyományos és digitális eszközökkel. A mélyfekvésű, belvízzel elöntött területeket vízmentesíteni szivattyúzással, vagy vízelvezetéssel. Megtervezni és ellátni a belvíz-védekezési és fenntartási munkákat, irányítani a gyakorlati megvalósítást. Az esettanulmányok felhasználásával a védekezési fokozatnak (I.-II.-III.) megfelelően megtervezni a védekezési munkát.
Ezen kívül a Gát- és csatornaőr képzésen résztvevő megtanulja megtervezni az ár- és belvíz védekezési feladatok ellátásához az erőforrásokat, gépeket, anyagokat, eszközöket, azok szétosztásában közreműködni. Az árvízi jelenségek, illetve azok elleni védekezési, illetve beavatkozási módok alapján elhárítási tervet készíteni. A védekezéshez szükséges eszközök, anyagok összeállításában közreműködni. Megtervezni az ár- és belvízvédekezés utáni feladatokat. A felhasznált anyagokról kimutatást készíteni, gondoskodni a felhasznált anyagok utánpótlásáról. Fenntartási tevékenységek, fűkaszálás, cserjeirtás során használt egyszerű gépet üzembe helyezni, egyszerű beállításokat elvégezni, egyszerű alkatrészt leírás alapján cserélni. Megtervezni az árvíz- és belvízkár-elhárítási rendszer elemeinek fenntartási munkáit, a szükséges erőforrások, gépek, anyagok biztosításáról gondoskodni. Meteorológiai, hidrológiai előrejelzési adatok alapján megtervezni a tározók, csatornák ürítését, vízkormányzását. Működtetni a hozzájuk kapcsolódó zsilipeket, műtárgyakat, azok fenntartási és karbantartási munkáit irányítani. Olajszennyezés, vízminőség romlás, és egyéb havária károk elhárítása során, méréseket, kárfelmérést végezni, közreműködni a kárelhárításban. Az üzemeltetett létesítményekről, napi feladatokról számítógépes és/vagy papíralapú nyilvántartást, jegyzőkönyvet, szolgálati naplót vezetni.

Mennyi ideig tart a Gát- és csatornaőr képzés?

A képzés hossza 200* óra.

Mik a jelentkezés feltételei?

Alapfokú iskolai végzettség.
Egészségügyi alkalmassági.

A képzés tanúsítása

A résztvevőknek a képzés végén belső vizsgát kell tennie, majd teljesítménye alapján Tanúsítványt állítunk ki részére.

A szakmai/képesítő vizsga

A vizsgáztatás a képzőtől függetlenül szervezett, Akkreditált Vizsgaközpontban történik. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele a képző által kiállított tanúsítvány, a szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés csak ennek birtokában lehetséges. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezést a résztvevő önállóan, az Akkreditált vizsgaközpontoknál végzi.
A szakmai/képesítő vizsga részletes leírása: a https://szakkepesites​.ikk​.hu/ oldalon található és a Képzési és kimeneti követelmények/Programkövetelmények alapján zajlik.
Sikeres teljesítés esetén, részszakma megszerzéséről szakmai bizonyítványt, vagy a szakmai képzéshez kapcsolódóan képesítő bizonyítványt állít ki a Vizsgaközpont.
Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
*Előzetes tudásszint felmérést követően a képzési idő mértéke csökkenhet.