Nyomástartó berendezés kezelője, Nyomástartóedény gépész továbbképzés a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet, a 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet és a 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint

Kiknek érdemes Nyomástartó berendezés kezelője, nyomástartóedény gépész továbbképzésen részt vennie?

Azoknak érdemes a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet, a 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet és a 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint Nyomástartó berendezés kezelője, nyomástartóedény gépész továbbképzésen részt venniük, akik szeretnének, vagy akiknek munkájukból kifolyólag feladataik közé tartozik a 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet (NR.) hatálya alá tartozó, a szakképesítésének megfelelő veszélyességi kategóriába tartozó gázt, illetve folyadékot használó technológia kezelése, melyek túlnyomása a 0,5 bárt meghaladja, mint pl. az olajipari-, vegyipari-, gyógyszeripari gépek, berendezések, sűrített levegőt használó technológia, levegőbontó és gázokat cseppfolyósító berendezések. A Nyomástartó berendezés kezelője, nyomástartóedény gépész továbbképzés elvégzése után a képzésen részt vevő feladat lesz továbbá az ezen berendezésekhez kapcsolódó csőhálózatok szerelése, karbantartási feladatok, nyomáspróbák, szerelési műveletek elvégzése és dokumentálása számítógéppel. Az NR. hatálya alá tartozó nyomástartó berendezések, rendszerek, létesítmények folyamatos üzemeltetését, működtetéshez szükséges ellenőrzéseket, karbantartásokat végzi. Elvégzi az NR. hatálya alá tartozó nyomástartó berendezések folyamatos üzemeltetését, biztosítja a működés és az üzemi folyamatok feltételeit.

Mi a célja a Nyomástartó berendezés kezelője, nyomástartóedény gépész továbbképzésnek?

A Nyomástartó berendezés kezelője, nyomástartóedény gépész továbbképzés célja, hogy a nyomástartó berendezés kezelője képzésben részt vevő megtanulja az NR. hatálya alá tartozó, legfeljebb II. kategóriába sorolt nyomástartó edények és az egyszerű nyomástartó edények kezelését (töltettől, nyomástól függetlenül). A nyomástartóedény gépész szakmai képesítésekkel rendelkezők feladata az NR. hatálya alá tartozó, III. és IV. kategóriába sorolt nyomástartó edények, edénycsoportok üzemben tartása, kezelése (mérettől, töltettől, nyomástól függetlenül).
A Nyomástartó berendezés kezelője, nyomástartóedény gépész szakképesítéssel rendelkező képes lesz előkészíteni a technológiai előírások szerinti gyártási munkafolyamatot, beállítani, beállíttatni a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezelni a számítógépes programokat, a technológiai előírás szerint a termelésben tevékenyen részt venni, a technológiai előírások szerint szállítani és tárolni a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és késztermékeket, vészhelyzetben intézkedni a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról, és a szükséges intézkedések megtételéről, dokumentálni és ellenőrizni a berendezések biztonságos működését, helyesen értelmezni és alkalmazni a nyomástartó edények és rendszerek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokat, nyomástartóedény-rendszer kiviteli terv, műszaki leírás alapján történő létesítésében közreműködni, nyomástartó berendezésen elvégezni a hegesztési és villamos szakismeret nélkül végezhető javításokat, cseréket.

Mennyi ideig tart a Nyomástartó berendezés kezelője, nyomástartóedény gépész továbbképzés?

A képzés hossza 8 óra.

Mik a jelentkezés feltételei?

A továbbképzés szakterülete szerinti szakképesítés megléte.
A továbbképzésre jelentkezők felvételi követelményét a 2/2016. (I. 5.) NGM és a 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendeletben, a munkakörök betöltéséhez meghatározott képesítések, vagy más, a szakmai kompetenciák tekintetében azzal egyenértékű képesítések jelentik.
A továbbképzés 5 évenként kötelező.

A képzés tanúsítása

A vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, a képzéstől függetlenül szervezett vizsga, melyet a Hatóság által kijelölt szervezetek teljesíthetnek.

Igényelhető-e felnőttképzési hitel a képzéshez?

Nem.