Tűzvédelmi főelőadó

Kinek érdemes Tűzvédelmi főelőadó képzésen részt vennie?

Azoknak kell a 9/2015. (III.25.) BM rendelet értelmében Tűzvédelmi főelőadó tanfolyamon részt vennie, akik szeretnék, vagy akinek munkájából kifolyólag tűzvédelmi főelőadó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy szolgáltatóként kell végeznie a jogszabályban meghatározott, legmagasabb tűzvédelmi kockázati szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmi igazgatását, szakmailag elő kell készítenie és támogatnia kell a tűzvédelemmel kapcsolatos, akár fejlesztésre irányuló vezetői döntéseket, intézkedéseket, szerveznie és irányítania kell a tűzvédelmi szervezetben résztvevők tevékenységét, közre kell működnie a létesítményi tűzoltóságok megszervezésében, hatékony üzemeltetésében.

Mi a célja a Tűzvédelmi főelőadó képzésnek?

A Tűzvédelmi főelőadó tanfolyam célja, hogy a résztvevő megtanuljon jogszabályban meghatározott, vagy annál alacsonyabb tűzveszélyességi szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmével kapcsolatos szakfeladatokat önállóan ellátni. A létesítmény tűzvédelmi viszonyainak értékelését, tervezését, szabályozását, szervezését, vezetői döntések előkészítését, a végrehajtás ellenőrzését. Munkavállalóként, vagy szolgáltatóként képes legyen a legmagasabb tűzvédelmi kockázati szintű gazdálkodó szervezet szakszerű tűzvédelmi igazgatási tevékenységének önálló végzésére.
A Tűzvédelmi főelőadó képzés során a részt vevő elsajátítja, hogyan kell elkészíteni a tűzvédelmi szabályzatot és tűzriadó tervet, továbbá tűzvédelmi szakmai dokumentációk elkészítésére, kapcsolatot tartani az érintett munkavállalókkal, külső szervezetekkel és a tűzvédelmi hatósággal, elemezni, értékelni a létesítmény tűzvédelmi helyzetét, tervezni a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat és szükségleteket. tűzvédelmi oktatási tematikát készíteni, továbbá oktatási tevékenységet végezni, kiürítési és tűzoltási gyakorlatokat szervezni és értékelni, szervezni a tűzvédelmi szervezet munkáját, ellenőrzési tevékenységet végezni és koordinálni, vezetni a tűzvédelmi nyilvántartásokat és kezelni a kapcsolódó dokumentumokat, nagy mennyiségű robbanás veszélyes osztályba tartozó anyagokat megfelelően tárolni és kidolgozni annyak használatát, valamint feladatát ellátni olyan gazdálkodó szervezetnél, ahol 500 főt meghaladó befogadó képességű helyiség található, feladatát ellátni olyan gazdálkodó szervezetnél, amelynek összesített befogadó képessége meghaladja a 2000 főt és szakszerűen használni a tűzvédelmi berendezéseket, felszereléseket.

Mennyi ideig tart a Tűzvédelmi főelőadó képzés?

A Tűzvédelmi főelőadó tanfolyam 180* óra alatt végezhető el.

Mik a jelentkezés feltételei?

Érettségi igazolvány.
Egészségügyi alkalmassági.
Szakmai előképzettség:
  • OKJ 53 861 10 Tűzvédelmi előadó szakképesítés, vagy
  • 10324017 Tűzvédelmi előadó

A képzés tanúsítása

A résztvevőknek a képzés végén belső vizsgát kell tennie, majd teljesítménye alapján Tanúsítványt állítunk ki részére.

A szakmai/képesítő vizsga

A vizsgáztatás a képzőtől függetlenül szervezett, Akkreditált Vizsgaközpontban történik. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele a képző által kiállított tanúsítvány, a szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés csak ennek birtokában lehetséges. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezést a résztvevő önállóan, az Akkreditált vizsgaközpontoknál végzi.
A szakmai/képesítő vizsga részletes leírása: a https://szakkepesites​.ikk​.hu/ oldalon található és a Képzési és kimeneti követelmények/Programkövetelmények alapján zajlik.
Sikeres teljesítés esetén, részszakma megszerzéséről szakmai bizonyítványt, vagy a szakmai képzéshez kapcsolódóan képesítő bizonyítványt állít ki a Vizsgaközpont.
Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
*Előzetes tudásszint felmérést követően a képzési idő mértéke csökkenhet.